Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie na I Wydziale Lekarskim (1995 r.).

W czasie studiów pracował w kole naukowym i brał udział w dyżurach Kliniki Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej w szpitalu przy ul. Banacha. Jednocześnie współuczestniczył w badaniach Pracowni Trzustkowej Instytutu Transplantologii kierowanej przez Prof. Tadeusza Orłowskiego.

Po studiach przez 10 lat pracował w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, uzyskując tam kolejno pierwszy (1998) i drugi (2004) stopień specjalizacji oraz doktorat (2002).

W latach 2005-2006 odbywał staż szkoleniowy w Oddziale Chirurgii Kliniki Onkologii – Centrum Onkologii Instytut ul. Wawelska 15.

Od 2007 do 2013 zatrudniony w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego.

Od 2013 pracownik Oddziału Chirurgii Kliniki Onkologii – Centrum Onkologii Instytut ul. Wawelska 15.

Poza chirurgią ogólną szczególnie interesuje się diagnostyką i leczeniem chorób piersi (w tym ginekomastii u mężczyzn), chirurgią onkologiczną, a także proktologią.

Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Polskiego Klubu Koloproktologii.

Autor i współautor 10 rozdziałów w podręcznikach akademickich, 16 publikacji i 40 wystąpień zjazdowych w języku polskim i angielskim z dziedziny chirurgii ogólnej, transplantologii, chirurgii onkologicznej, chorób piersi i proktologii.