Doktor nauk medycznych, specjalista chorób oczu

Lekarz medycyny, specjalista chorób oczu

Lekarz medycyny, specjalista chorób oczu.

Lekarz medycyny, specjalista chorób oczu.

Dyplomowana ortoptystka

Lekarz medycyny, specjalista interny i endokrynologii

Doktor nauk medycznych, specjalista chirurg