Strabologia, czyli diagnostyka i leczenie zeza – dorośli i dzieci

 

leczenie zeza

Strabologia jest tą dziedziną okulistyki, która w celu diagnostyki oraz leczenia zeza wykorzystuje szereg nowoczesnych badań i terapii. Te, mogą być stosowane zarówno u osób dorosłych jak i dzieci, natomiast leczenie musi być dobrane zawsze indywidualnie. Należy patrzeć głównie na stadium zaburzenia widzenia każdego pacjenta. Leczenie zeza (podwójne widzenie) w Optomedica następuje według ściśle ustalonego schematu. W tym celu wykorzystuje się przede wszystkim:

  • Badanie widzenia obuocznego, czyli test Wortha oraz testy stereoskopowe
  • Badanie na synoptoforze
  • Pomiar kąta zeza za pomocą listew pryzmatycznych
  • Badania w kierunku zeza ukrytego i jawnego
  • Ocenę ruchomości oczu
  • Leczenie niedowidzenia
  • Dobór okularów w zezie
  • Diagnostykę podwójnego widzenia
  • Dobór pryzmatycznych szkieł okularowych przy podwójnym widzeniu (zezy porażenne, niedomoga konwergencji, dekompensacja zeza ukrytego)
  • Badanie równowagi mięśni gałkoruchowych na ekranie Hessa

podwójne widzenie

O wyborze poszczególnych badań decyduje lekarz prowadzący pacjenta. Należy przy tym zauważyć, że najlepsze efekty leczenia zeza odnotowuje się u dzieci, u których wada tego rodzaju nie jest jeszcze zbyt pogłębiona – nierzadko wystarczają same ćwiczenia ortoptyczne bądź laseroterapia. Operacje chirurgiczne wykonuje się znacznie rzadziej, ale i tak wykazują one znacznie lepszą skuteczność aniżeli w przypadku pacjentów dorosłych. Leczenie zeza przebiega różnie, w zależności od zaawansowania tego rodzaju zaburzenia widzenia. Należy jednak zaznaczyć, że u małych pacjentów realizowane jest z całą pewnością znacznie mniej inwazyjnie i dużo bardziej bezpiecznie. Co więcej, o wiele lepsze są również rokowania, bo zakres sposobów leczenia jest większy.

 

Podwójne widzenie – operacje zeza u dzieci i dorosłych

operacje zeza u dorosłych

Strabologia obejmuje różnorodne techniki leczenia zeza oraz zaburzenia, jakim jest podwójne widzenie. W przypadku dzieci są to najczęściej bezinwazyjne i w pełni bezpieczne ćwiczenia ortoptyczne natomiast u starszych pacjentów wykorzystuje się również operacje zeza u dorosłych. Co ważne, niejednokrotnie wykorzystuje się cały wachlarz badań oraz sposobów kuracji w jednym czasie, dzięki czemu osiąga się dużo lepsze efekty. Opieka medyczna w Optomedica prowadzona jest tylko kompleksowo, przez lekarzy okulistów specjalizujących się w strabologii, tak dziecięcej jak i osób dorosłych. W tym celu zatrudniamy również wysoce wykwalifikowaną kadrę ortoptystów. Dzięki temu, podwójne widzenie może być leczone wielotorowo, co znacznie skraca okres niwelowania tego zaburzenia. Podobne decyzje podejmuje się również po rozpoznaniu innych zaburzeń narządu wzroku. Operacje zeza u dorosłych nie są jedyną możliwością. Różne opcje przedstawi profesjonalny, doświadczony okulista a wszystko w trosce o każdego pacjenta Optomedica.